Rostislav Pavlíček

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

více zde

Požární ochrana

Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany

více zde

Vysokozdvižné vozíky a zdvihací zařízení

Revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení

více zde

Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

více zde

Školení

více zde

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik
 • Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vypracování dokumentace
 • Vypracování prevence rizik
 • Školení zaměstnanců
 • Kontrola technického stavu zařízení
 • Kontrola regálů, žebříků, manipulačních prostředků atd.

Požární ochrana

Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
 • Komplexní služby v oblasti požární ochrany
 • Vypracování dokumentace
 • Činnost na úseku prevence a represe
 • Školení zaměstnanců
 • Kontrola technického stavu zařízení
 • Kontrola PBZ (požární uzávěry, požární ucpávky,
  nouzové osvětlení, požární žebříky atd.)

Vysokozdvižné vozíky

Certifikovaný znalec pro ověřování odborné způsobilosti obsluhy manipulačních vozíků
 • Školení obsluhy MDV (manipulační dopravní vozík) a VZV (vysokozdvižný vozík)
 • Technické prohlídky všech druhů MDV a VZV
 • Kontrola technického stavu přídavných zařízení

Zdvihací zařízení

Revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Revize jeřábů a zdvihadel
 • Revize pracovních plošin
 • Revize vázacích a manipulačních prostředků
 • Školení jeřábníků a vazačů
 • Školení obsluhy pracovních plošin
 • Kontrola technického stavu ocelových konstrukcí

Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Koordinace v přípravě stavby
 • Koordinace při realizaci stavby
 • Vypracování Plánu BOZP a hlášení na OIP

Školení

 • Práce ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Řidiči referentských vozidel
 • Obsluha motorové pily
 • Obsluha křovinořezu
 • Poskytnutí první předlékařské pomoci
 • Obsluha strojního zařízení
 • Chemické látky a přípravky